Wie is wie

Beheerscomité

Het Huis met Vele Kamers wordt aangestuurd door een beheerscomité dat als volgt is samengesteld:

  • Eén mandaat per partner
  • Een vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur

Momenteel bestaat het beheerscomité uit volgende leden:

Dagelijks bestuur

Daarnaast is er een dagelijks bestuur bestaande uit professionals en vertegenwoordigers van en uit de doelgroep. Dit team is samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke en dagelijkse uitwerking van de vijf functies (=kamers).

Carola Franken

Carola Franken

Ervaringsdeskundige

Kathleen Vanassche

Kathleen Vanassche

Mieke Castelein

Mieke Castelein

Ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

Mieke Castelein en Carola Franken maken als ervaringsdeskundige deel uit van het dagelijks bestuur van het Huis met vele kamers.

Daarnaast fungeert Mieke ook als brugpersoon tussen het Huis met vele kamers en Inloophuis ’t Sas, een initiatief voor mensen met verminderde welzijnskansen.

Vanuit haar expertise neemt zij een aantal specifieke opdrachten op:

  • deelname aan teams en denkdagen van ’t SAS,
  • deelname aan vergaderingen zoals “Dialoogtafels Brugge”,
  • medewerking aan het auditen van bepaalde processen in OCMW en verenigingen o.a. met het oog op het ontdekken van mogelijke drempels,
  • vanuit een geregelde aanwezigheid in ’t SAS of op vraag mensen met een psychische kwetsbaarheid leidt zij mensen toe naar medische hulp, ontspanning, administratie.
 

Wil jij de doelgroep vertegenwoordigen en mee helpen denken over de toekomstige werking van het Huis? Kom gerust eens langs voor meer informatie

Het Forum

Het forum bestaat uit organisaties die het project genegen zijn en het (op diverse manieren) ondersteunen, alsook uit mensen uit de doelgroep.
Het beheerscomité roept het forum jaarlijks bijeen met als doel:

  • het rapporteren over de werking van het Huis met vele kamers
  • het vragen naar feedback en advies.

Wens jij vanuit de doelgroep deel te nemen aan het forum? Neem dan contact op met één van de leden van het beheerscomité of het dagelijks bestuur.