Wie is wie

Beheerscomité

Het project wordt geleid door een beheerscomité en is als volgt samengesteld:

  • Iedere partner heeft één mandaat
  • De coördinator van het project

Momenteel bestaat het beheerscomité uit volgende leden:

Dagelijks bestuur

Daarnaast is er een dagelijks bestuur bestaande uit professionals en vertegenwoordigers uit de doelgroep. Dit team is samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de vijf functies.

Lisa Verstraete

Lisa Verstraete

Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw

Hans Chielens

Hans Chielens

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Kathleen Vanassche

Kathleen Vanassche

Mieke Castelein

Mieke Castelein

Contractueel ervaringswerker

Ervaringsdeskundige

Ervarings- deskundige

Mieke Castelein maakt als contractueel ervaringsdeskundige deel uit van het dagelijks bestuur van het Huis met vele kamers.

Daarnaast fungeert zij als brugpersoon tussen het Huis met vele kamers en Inloophuis ’t Sas, een initiatief voor mensen met verminderde welzijnskansen.

Vanuit haar expertise neemt zij een aantal specifieke opdrachten op:

  • deelname aan teams en denkdagen van ’t SAS,
  • deelname aan vergaderingen zoals “Dialoogtafels Brugge”,
  • medewerking aan het auditen van bepaalde processen in OCMW en verenigingen o.a. met het oog op het ontdekken van mogelijke drempels,
  • vanuit een geregelde aanwezigheid in ’t SAS of op vraag mensen met een psychische kwetsbaarheid leidt zij mensen toe naar medische hulp, ontspanning, administratie.

Wil jij de doelgroep vertegenwoordigen en mee helpen denken over de toekomstige werking van het Huis? Kom gerust eens langs voor meer informatie

Het Forum

Het forum bestaat uit organisaties die het project genegen zijn en het (op diverse manieren) ondersteunen alsook uit mensen uit de doelgroep.
Het beheerscomité roept het forum jaarlijks bijeen met als doel:

  • het rapporteren over de werking van het Huis met vele kamers
  • het vragen naar feedback en advies.

Wens jij vanuit de doelgroep deel te nemen aan het forum? Neem dan contact op met één van de leden van het beheerscomité of het dagelijks bestuur.