Missie en visie

Een huis voor iedereen

Het Huis met vele kamers richt zich in eerste instantie naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verminderde welzijnskansen. In wezen is echter iedereen welkom: familie, kennissen en vrienden, verenigingen, de buurtbewoners, de toevallige passant, …

Een herstel- ondersteunend project

Een herstelondersteunend project

Het Huis met vele kamers heeft als doel een plek te bieden waar mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en het herstelproces van elkaar en van vele lotgenoten kunnen bevorderen en versterken.

Hierbij worden zij ondersteund door professionals.
Het Huis met vele kamers streeft naar het duurzaam implementeren en borgen van de herstelvisie, dit door tal van initiatieven.

Maatschappelijk relevant

Het Huis met vele kamers biedt een veilige plek, midden in de stad, waar mensen écht welkom zijn. Ze kunnen er deelnemen aan een laagdrempelig maar uitdagend aanbod die tegelijkertijd een opstap kan zijn naar een aanbod in de reguliere voorzieningen.

Mensen ontmoeten er lotgenoten, kunnen zich verder ontwikkelen en vermijden op die manier terecht te komen in een sociaal isolement.

Het bevorderen van sociale integratie (mensen integreren in de maatschappij) en sociale inclusie (creëren van een openheid vanuit de maatschappij naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en ze aldus aanzien als volwaardige burgers) zijn eigen aan dit project. Buurtvervlechting, kwartiermaken, community building behoort tot één van de permanente opdrachten.

Vanuit het Huis met vele kamers wordt tevens actief gewerkt aan positieve beeldvorming en taboedoorbreking, dit maakt de geestelijke gezondheidszorg in de maatschappij bespreekbaar.

Mensen ontmoeten er lotgenoten, kunnen zich verder ontwikkelen en vermijden op die manier terecht te komen in een sociaal isolement.

Een uniek project in Vlaanderen

Het Huis met vele kamers is een uniek project en mag zich pionier noemen in Vlaanderen. Het is een overkoepelend initiatief welke een diversiteit aan functies omvat:

  1. Ontmoeting als basisfunctie
  2. Coördinatiecentrum voor ervaringsdeskundigheid
  3. Organisatiepunt voor de Herstelacademie
  4. Initiatieven rond positieve beeldvorming en de-stigmatisering
  5. Kwartiermaken

Vernieuwend aan dit project is het bundelen van al deze functies op één plaats. Het Huis met vele kamers zorgt ervoor dat alle functies beter op elkaar zijn afgestemd, dat functies elkaar versterken en dat er efficiënter wordt samengewerkt met maximale inzet van de doelgroep.
Het consumer-run principe en het empowerment principe zitten sterk vervat in de werking van het Huis.

Gebundelde krachten

Verschillende organisaties die deel uitmaken van het Netwerk regio Noord-West-Vlaanderen sloegen de handen in mekaar en zo ontstond dit mooie samenwerkingsinitiatief. Bijgevolg borgt dit initiatief een grote hoeveelheid expertise en kennis.