Elke gift telt

De partners van het samenwerkingsverband staan garant voor de inzet van personele middelen en een deel van de werkingskosten. Dit is echter onvoldoende zodat het project ook afhankelijk is van sponsoring, projectsubsidies, fondsenwerving, geldinzamelacties, liefdadigheid, enz.

Ook voor investeringskosten is het project volledig afhankelijk van sponsoring en fondsenwerving.

Draag je graag je steentje bij in ons project?

Elke gift, klein of groot doet ertoe.

We bespreken samen hoe we het bedrag goed kunnen spenderen. Laat het ons weten.

Een gift kan worden gestort op rekeningnummer:
BE47 0689 4063 3780

U ontvangt automatisch een fiscaal attest vanaf 40 euro.