Elke gift, klein of groot doet ertoe

De partners van het samenwerkingsverband staan garant voor de inzet van personele middelen en een deel van de werkingskosten. Dit is echter onvoldoende zodat het project ook afhankelijk is van sponsoring, projectsubsidies, fondsenwerving, geldinzamelacties, liefdadigheid, enz.

Ook voor investeringskosten is het project volledig afhankelijk van sponsoring en fondsenwerving.

Draag je graag je steentje bij in ons project?

Elke gift, klein of groot doet ertoe.

We bespreken samen hoe we het bedrag goed kunnen spenderen. Laat het ons weten.

Een gift kan worden gestort op rekeningnummer:
BE47 0689 4063 3780

U ontvangt automatisch een fiscaal attest vanaf 40 euro.

We willen iedereen bedanken, zowel onze sponsors als alle particuliere schenkers, voor de giften die we mochten ontvangen. Dankzij zowel financiële als materiële steun konden wij het Huis het voorbije jaar quasi volledig inrichten en aankleden en werden tal van projecten verwezenlijkt.

Met dank aan

Financiële ondersteuning

Cera foundation: € 2806 – meubilair ontmoetingsruimte

Inofec: Meubilair ontmoetingsruimte aan 50%

De congregatie Bermhertigheid Jesu: € 7500

Welzijnszorg: Aanvraag als ‘starter’: € 2000 – meubilair ontmoetingsruimte

Welzijnszorg: Aanvraag als ‘samenwerker’: € 4000 voor 2021 én 2022

Basisgroepen West-Vlaanderen: € 1200 – meubilair ontmoetingsruimte

OCMW Brugge – Projectsubsidie Noodfonds armoedebestrijding: € 7436,49

Buurtcheque Stad Brugge: € 200 – kerstverlichting

Netwerk NOWE: € 3000 en € 5000

KBC: € 1500 – Financiering drukwerk kalender Huis met vele kamers 2022

VZW Similes: € 200 voor de organisatie van de opendeurdag

Materiële ondersteuning

Firma Artes Depret: Zonnepanelen

AC De Gempersteeg: Houten bloembakken

Rotary Knokke-Oostkust: 3 grote parasols

Bistro De Stoepa: catering werk-pop-up en opendeurdag

 

 

Financiële informatie

Personele middelen: 2 FTE’s vrijgestelde medewerkers worden ingebracht door Covias, Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, OCMW Brugge en Psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw. 

Werkingskosten: De benodigde werkingskosten worden geraamd op € 50.000 per jaar. De partners van het project staan garant voor een deel van de werkingskosten. Dit is echter onvoldoende zodat het project afhankelijk is van sponsering, projectsubsidies, fondsenwerving, geldinzamelacties , liefdadigheid, enz.

Investeringkosten: Ook hiervoor is het project volledig afhankelijk van sponsering en fondsenwerving.