Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid loopt als een rode draad doorheen de werking van het Huis

Ervarings- deskundigheid

Ervaringsdeskundigheid loopt als een rode draad doorheen de werking van het Huis

Het Huis met vele kamers fungeert als kenniscentrum en als coördinatiecentrum voor ervaringsdeskundigheid en beoogt daarbij volgende doelstellingen:

 

  • Uitbouw van ervaringsdeskundigheid door het werven en ondersteunen van ervaringsdeskundigen.
  • Het verenigen van de ervaringsdeskundigen regio Noord-West-Vlaanderen, dit op regelmatige basis.
  • Het aanbieden van (interne) intervisie voor ervaringsdeskundigen. Het uitwisselen van kennis en informatie.
  • Het uitdragen van de herstelvisie via tal van opdrachten (oa getuigenissen, lezingen, adviesverlening, vorming, sensibilisering) door een pool van ervaringsdeskundigen.  Het Huis met vele kamers is hierbij aanspreekpunt voor de inzet van ervaringsdeskundigen.
  • Reeds bestaande initiatieven voor en door ervaringsdeskundigen coördineren, op elkaar afstemmen en mogelijke samenwerkingen faciliteren.
  • De inzet van ervaringskennis levert zinvolle feedback ten aanzien van onze werking, en daagt ons uit om waar nodig bij te sturen. Op die manier kunnen we herstelgericht blijven ontwikkelen.

“Het gevoel om iets te betekenen voor anderen geeft zin aan mijn leven en is mijn grootste drijfveer.”

“Het Huis met vele kamers geeft zin aan mijn leven.”

Vacatures

  • Ben jij ervaringsdeskundige en zou je graag jouw kennis delen met anderen?
  • Ben jij professional en zit lesgeven jou in het bloed?
  • Zou jij graag in co-creatie een cursus ontwikkelen of een bestaande cursus evalueren?
  • Ben jij een administratieve duizendpoot of heb je een grote voorliefde voor administratief werk?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Momenteel zijn wij op zoek naar: