Kwartiermaken

Het creëren van een gastvrije buurt behoort tot één van de permanente opdrachten van het Huis met vele kamers.

Kwartiermaken richt zich naar mensen die door een kwetsbaarheid te maken hebben met uitsluiting. Het doel is hen succesvol te laten deelnemen aan de samenleving.

Via kwartiermaken wordt gepoogd sectoren zoals vrijetijdsorganisaties, sportclubs, vormingsorganisaties, … maar in het bijzonder de buurt te sensibiliseren om mensen met een psychische kwetsbaarheid welkom te heten.

We richten ons op mensen, organisaties, verenigingen in de nabije omgeving van het Huis. De centrale ligging in Brugge vormt daarbij een niet te miskennen troef.

Samen kennis opbouwen, ervaringen uitwisselen en verbinden, daar gaan we voor!

“Het Huis met vele kamers is een plaats waar je een babbel kan doen met vrienden (die je hier gemaakt hebt)”

“Vallen is niet erg zolang er maar genoeg supporters zijn om je aan te moedigen om weer op te staan.”

“Een warme plek waar iedereen onbevangen een beetje thuis kan komen. Een plek vol hoop, troost en moed voor éénieder die er naar op zoek is.”

“Het gevoel om iets te betekenen voor anderen geeft zin aan mijn leven en is mijn grootste drijfveer.”

“Als vrijwilliger wil ik hier een engagement opnemen dat vernieuwing en amusement brengt.”

Wens je meer informatie?

Wij organiseren graag diverse informatiemomenten voor bestaande initiatieven, buurtbewoners, organisaties, … waar we de werking van het Huis met vele kamers uitleggen en waar we samen op zoek gaan naar een verdere samenwerking. 

Het Huis met vele kamers stelt zijn infrastructuur graag ter beschikking van zowel GGZ-partners als niet-GGZ-partners. Persoonlijke initiatieven komen hierbij niet in aanmerking.
Ben jij op zoek naar een geschikte locatie voor jouw overleg, vergadering of bijeenkomst? Neem dan contact op met ons.