Partners

Het Huis met vele kamers is een samenwerkingsinitiatief van verschillende partners die deel uitmaken van het netwerk NOWE. Het gaat om:

De departementen psychiatrie van AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas
https://www.azsintjan.be/nl/diensten/psychiatrie-psychosomatiek

https://www.stlucas.be/patienten/zorgaanbod/specialismen-en-multidisciplinaire-teams/psychiatrie.aspx

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/

Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge
https://www.inghelburch.be/

Covias
https://www.covias.be/

Familieorganisatie Similes
https://nl.similes.be/

OCMW Brugge
https://www.ocmw-brugge.be/

Patiëntenorganisatie Uilenspiegel
https://www.uilenspiegel.net/

Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw, Brugge
http://www.pzonzelievevrouw.be/

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem
http://www.amandus.be/

Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, Brugge
https://www.ptcrustenburg.be/