Positieve beeldvorming

Positieve beeldvorming: het werk van velen.

Een psychische kwetsbaarheid is vaak ingrijpend en maakt dat veel van wat je als een dagelijkse vanzelfsprekendheid beschouwde, eensklaps door je vingers glipt:

  • je identiteit als participerend persoon,
  • je sociale netwerk
  • de diverse rollen als partner, ouder, collega

m.a.w. de ervaring van een zinvol bestaan.

Mensen moeten niet alleen leren leven met de psychische kwetsbaarheid, maar dienen zich vaak ook nog eens wapenen tegen de maatschappelijke vooroordelen. De manier waarop we in de samenleving communiceren over mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft een impact op hun leven en dat van hun naasten. Het kan leiden tot stigma’s en taboes en tot verlies van eigenwaarde. Ze hebben invloed op het sociaal leven en maken het mensen moeilijker om bv. werk, een huis of een partner te vinden. Ze beletten dat mensen herstellen en maken dat stigma zelfstigma wordt.

Het Huis met vele kamers wil dan ook werk maken van sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkt daarvoor zo veel mogelijk samen met anderen:  scholen, vrijwilligers, de buurt en met tal van organisaties. Daarnaast ontwikkelt het Huis ook initiatieven in het kader van Te Gek, Rode Neuzendag en de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg.

“Jaar na jaar hoopt het Huis met vele kamers een stuk taboe te doorbreken. “

Belangrijke prijs voor positieve beeldvorming

De functie positieve beeldvorming mocht in 2018 de Open Minds Award van Zorgnet-Icuro in ontvangst nemen, dit in de categorie ‘mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar’. Deze award was een bekroning voor de vele waardevolle initiatieven die reeds werden ondernomen met als doel Geestelijke gezondheid in de maatschappij bespreekbaar te maken.

Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats.