Positieve beeldvorming

Positieve beeldvorming: het werk van velen.

Een psychische kwetsbaarheid is vaak ingrijpend en maakt dat veel van wat je als een dagelijkse vanzelfsprekendheid beschouwde, eensklaps door je vingers glipt:

  • je identiteit als participerend persoon,
  • je sociale netwerk
  • de diverse rollen als partner, ouder, collega

m.a.w. de ervaring van een zinvol bestaan.

Mensen moeten niet alleen leren leven met de psychische kwetsbaarheid, maar dienen zich vaak ook nog eens wapenen tegen de maatschappelijke vooroordelen. De manier waarop we in de samenleving communiceren over mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft een impact op hun leven en dat van hun naasten. Het kan leiden tot stigma’s en taboes en tot verlies van eigenwaarde. Ze hebben invloed op het sociaal leven en maken het mensen moeilijker om bv. werk, een huis of een partner te vinden. Ze beletten dat mensen herstellen en maken dat stigma zelfstigma wordt.

Het Huis met vele kamers wil dan ook werk maken van sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkt daarvoor zo veel mogelijk samen met anderen:  scholen, vrijwilligers, de buurt en met tal van organisaties. Daarnaast ontwikkelt het Huis ook initiatieven in het kader van Te Gek, Rode Neuzendag en de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg.

“Jaar na jaar hoopt het Huis met vele kamers een stuk taboe te doorbreken. “

Belangrijke prijs voor positieve beeldvorming

De functie positieve beeldvorming mocht in 2018 de Open Minds Award van Zorgnet-Icuro in ontvangst nemen, dit in de categorie ‘mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar’. Deze award was een bekroning voor de vele waardevolle initiatieven die reeds werden ondernomen met als doel Geestelijke gezondheid in de maatschappij bespreekbaar te maken.

Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats.
In 2021 ligt de focus op ‘ontmoeting.

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid: initiatieven

Tussen 1 en 10 oktober 2022 zetten we samen het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘kracht‘. Het Huis met vele kamers zet -in samenwerking met Avansa- initiatieven onder de noemer ‘Samen veerKRACHTig’ in de kijker. 

Iedere woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u30 organiseert Welzijnsschakel Kantel voor mensen met en zonder armoede-ervaring de Kantelkantine in het ontmoetingscentrum ’t Couvent, Kannunik Decoeneplein 2 te St. Kruis-Brugge. Hierin wordt samen gekookt , samen op verhaal gekomen, samen gegeten, en de overschotten onderling verdeeld, dit alles gratis; een vrije bijdrage kan. Samen zijn we veerKRACHTIG.

Het theaterproject van vzw Speling brengt in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 2022 een korte voorstelling voor de bewoners van d’Oude Steenweg en alle geïnteresseerden. De titel: Jenny.

Jenny worstelt met de vele verwachtingen van haar familie en haar eigen engagement.

De spelers tonen hierbij hoe veerKRACHTIG ze zijn en dat talent (ook) in de kleine dingen schuilt.

JENNY

Zaterdag 8 oktober om 15 uur

d’Oude Steenweg (Oranje),

Oude Oostendse Steenweg 45, 8000 Sint-Pieters

Op 8 oktober 2022 vindt in Leuven het jaarlijkse Forum van Ups & Downs plaats.

Ups & Downs vzw is de vereniging van en voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.

Deze studie- en ontmoetingsnamiddag richt zich tot personen met een bipolaire aandoening en hun naasten, maar ook tot hulpverleners. Op de affiche staan prof. Filip Raes (KU Leuven), Dr. Hans Jacobs en de bekende zangeres Selah Sue.
Het zal jullie ongetwijfeld interesseren dat dr. Jacobs zal getuigen als arts én ervaringsdeskundige. Er heerst sowieso een groot taboe op psychisch ziek zijn. Nog meer als het een hulpverlener zelf betreft. Met deze studiedag willen we helpen dat taboe mee te doorbreken.

Meer informatie over het programma en inschrijvingen van het Forum vindt u op upsendowns.be

Avansa en NoWe organiseren in de 10-daagse: Hoop na Trauma – herstelverhaal.

Met woord, beeld en klank vertelt Hilde Moreel over haar psychische kwetsbaarheid en het feit dat we dat op één of andere manier allemaal wel zijn. Ze groeide op in moeilijke gezinsomstandigheden waardoor ze zelf getraumatiseerd werd en meerdere kwetsbaarheden ontwikkelde. Toch ervaar je doorheen dit levensverhaal met trauma hoe hoopgevend en inspirerend een herstelverhaal kan zijn. En hoe ook de omgeving zoals naasten, hulpverleners en organisaties hierin een cruciale rol spelen.

Meer info vind je op deze website: https://avansa-brugge.be/activiteiten/hoop-na-trauma-herstelverhaal